Den nye brua over Lygna begynner å ta form

2023-12-04

Hvem har ikke lagt merke til alt arbeidet med ny E39 rundt Lyngdal? På Kvelland begynner den nye brua over Lygna å ta form. Implenia har bygget tunneler i begge ender og skal nå i gang med siste del av brua.

– Ja, nå er tunnelene ferdig drevet og veioppbygging, samt asfaltering pågår for fullt. Der begynner vi med innredning, mens på brua klargjør vi forskalingsvogner som skal brukes til å støpe resten av brua, forklarer driftsleder Ole Grindhagen.

Rundt 70 meter over bakken skal veibanene støpes etappevis fra pilaren og ut på begge sider, før sammenkobling til en hel bru over Lygna som vil skje utpå sommeren i 2024.

– Selve støpen starter nok rett over på nyåret, forteller driftslederen.

Prosjektet, som er en del av Nye Veier E39 Kristiansand - Ålgård, ligger fint i rute, og er planlagt åpnet i løpet av 2025. Det betyr fortsatt nærmere to år med stor aktivitet i området, noe som kommer vår avdeling til gode.

Byggvell Lyngdal er på mange måter nærbutikken vår. De har det meste og skaffer det meste, samt at det tar bare fem-ti minutter å kjøre ned. Vi handler mye der, og i andre butikker rundt i området. Det er viktig for oss å legge noe igjen i lokalmiljøene også.

Avdelingsleder Joachim Evensen synes Implenia er en veldig spennende kunde, som utfordrer oss på en helt annen måte enn andre prosjekter.

– Både prosjektet og kunden er vanvittig spennende, og de gjør noe helt annet og i en helt annen skala enn vi normalt leverer til. Å bygge et hus eller et bygg er noe helt annet enn å bygge en firefelts motorvei over en bru, sier Evensen.

Vi er så stolte og glade over å bidra til prosjektet som vil binde Sørlandet enda tettere sammen med både Rogaland og kysten nordover.