Meld avvik

Avvik
Rutine for ekstern kommunikasjonBirkeland Bruk skal sikre at henvendelser angående selskapets sporbarhetssertifikater, policyer, sertifiserte leveranser og om PEFC blir besvart riktig.

Ved henvendelser fra eksterne interessenter om Birkeland Bruks PEFC sertifisering, skal disse besvares på bakgrunn av selskapets policy, sporbarhetssertifikat og sertifiserte leveranser. Ved spørsmål fra eksterne interesser om leverandørers sertifiseringsstatus, skal det henvises til den respektive sertifikatutsteder.Positive og/eller negative synspunkter og reklamasjoner av sertifiserte produkter eller sertifikatet i sin helhet, fra kunder, leverandører og øvrige interessenter, inklusive offentligheten dokumenteres per epost til PEFC koordinatoren. Avviksrapport leveres til PEFC koordinatoren som beslutter veien videre.

Avvik tas opp ved ledelsens gjennomgang.

Meld avvik