TekniskTegning

Tekniske tjenester


Birkeland Bruk har en egen teknisk avdeling med 6 ansatte. Vi har hatt egne teknisk avdeling siden 2005.
Avdelingen kan bistå deg som kunde med prosjektering, masseberegning, styrkeberegning og precut underlag.
 
Precut underlag tegnes etter kundens egne tegninger, etter utfylt bestillingsskjema og i tett samarbeid med kunde hvis det er ønskelig. Vi har et unikt tegneprogram som er skreddersydd for oss og for vår produksjonslinje i Kvås. Dette gir oss god kvalitet og god kontroll på prosjektene. Før vi sender precut underlag til produksjon, så blir underlagene sent til kunde for godkjenning. Her følger en enkel ordrebekreftelse med noen enkle punkter som kunden må sjekke. Vi sender også med en Bimx 3D modell av prosjektene som kunden kan gå inn å sjekke detaljer og løsninger på før det blir satt i produksjon. Ved bruk av takstoler i prosjektene så blir disse sendt med resten av underlaget til godkjenning. Takstolene vil være tegnet inn på underlaget og vises i 3D.  
 
Det er i dag flere og flere fordeler med precut. Krav til mer og mer dokumentasjon, vanskeligere hus å bygge, strengere krav til kvalitet og kortere byggetid.
Ved å lage precut tegninger kan flere utfordringer løses alt i planleggingsfasen i stedet for på byggeplass.