BB 101 Enkelfals

Sukledning av kløyvde eller tilhogde bord er den eldste formen for liggende kledning og denne var i bruk allerede i middelalderen.

Bordene er suet eller sulagt, det vil si at underkanten av øvre bord dekker overkanten av bordet nedenfor. Kledningen gir dermed effektiv beskyttelse mot slagregn.

Med fals i den ene siden slik Enkelfals har, blir kledningen enklere å montere.
- Enkeltfalset
- Gran & furu
- Ubehandlet, imprignert, royalimprignert, overflatebehandlet.
- Dimensjon: 19x148 mm.
- Liggende kledning
- Fallende og faste lengder.
Enkeltfals%20BB-101-page-001
HMS-Heltrekledning av bartre til utvendig bruk
FDV Heltrekledning  av bartre til utvendig bruk