FURU IMP 48X120 Bunnstokk

BUNNSTOKK KL1

Bunnstokk er profilert og imregnert, hvor største tykkelse er angitt. Bunnstokk er beregnet for bruk i underkant av kledning samt i overgang mellom stående og liggende kledning.
HMS- Trykkimpregnert ikke bærende trelast av bartre
FDV-Trykkimpregnert ikke bærende trelast av bartre
Furu%2048x120%20imp%20proff%20bunnstokk