FURU IMP 48x068

LEKT/REKKE KL1

Se beskrivelse under:
Lekter og rekker har i hovedsak rektangulært tverrsnitt og benyttes bl.a som anlegg for takstein og kledning. Valg av dimensjon er avhengig av bruksområde og må velges i iht. Norsk Standard. Lekter og rekker benyttes til ikke-bærende konstruksjoner, f.eks som stendere i delevegger eller utlekting i forbindelse med etterisolering.
Til bærende konstruksjoner må man benytte styrkesortert konstruksjonsvirke iht NS-EN 14081. I værharde kyststrøk og i områder hvor man har erfaring med mye fukt - eller insektskader benyttes ofte impregnert. Sløyfer mot undertak er et eksempel på bruk av impregnert.
HMS- Trykkimpregnert ikke bærende trelast av bartre
FDV-Trykkimpregnert ikke bærende trelast av bartre
Furu%2048x068%20imp%20lekt