FURU IMP 73x123 C24

konstruksjonsvirke impregnert

Konstruksjonsvirke benyttes til stendere, takbjelker, sperrer og bjelkelag. C24 og C30 er de vanligste styrkeklassene. Valg av dimensjoner til konstruksjoner og løsninger gjøres av kvalifisert personell og i henhold til norsk standard. For øvrig henvises det til bjelkelagstabellen og Byggforsk Sintefs byggdetaljblader.  NS-merket er et kvalitetsstempel, og garanterer at kravene i gjeldende norsk standard for styrkesortering NS-EN 14081 er oppfylt. Les mer på www.trelastkontrollen.no
HMS-Trykkimpregnert Styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre
FDV Trykkimpregnert styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre
Furu%2073x148%20cuimp%20k-virke%20C24