Rupanel 21x120

Underpanel

Underpanel, ofte kalt rupanel, benyttes i hovedsak som undertak til papp eller shingel. Underpanelen kan skjøtes i lengderetningen fordi det er frest not og fjør. Underpanel kan i tillegg benyttes til forskaling, som underlag for gips eller i andre konstruksjoner hvor utseende ikke vektlegges.
HMS-Ikke bærende trelast av bartre
FDV-Ikke bærende trelast av bartre
Underpanel