Historie

HISTORIEN VÅR

Brikeland Bruk AS er en familiebedrift med lange tradisjoner. I tre generasjoner har vi drevet med trelast og byggematerialer. Virksomheten startet i 1908 da Peder Olsen Birkeland begynte med gårdssag på gården Birkeland i Kvås. Virksomheten ble drevet på tradisjonelt vis med sag, høvleri og i tillegg en mølle, både for eget bruk og for nabolaget.

Da neste generasjon, sønnen Petter Birkeland, overtok tidlig på 1930-tallet utviklet det seg imidlertid til en større kommersiell bedrift. Virksomheten ble flyttet til et annet sted på Birkeland, og sag- høvleri- og kornmølle- produksjonen ble utvidet.

Det var den lokale vannkraften som dannet kraftbasis for den nye bedriften. For å skaffe tilstrekkelig energi, bygde Petter Birkeland et turbinanlegg ved elva Lygna. Produksjonen var så stor at det også ble levert strøm til andre i distriktet.

I 1945 ble anlegget lagt i ruiner i brann. Men ganske snart var et nytt bruk bygd opp igjen.

Tredje generasjon i eierstolen, Rune Birkeland overtok i 1987. Ekspansjonen har fortsatt.