Varsel om prisendring

2023-09-08

Det er fremdeles en sterk underliggende inflasjon i hele verden som medfører at våre leverandører har varslet prisøkning på en rekke ulike varegrupper.

Vi gjør hva vi kan for å redusere prisøkningene til et absolutt minimum, men på en del varegrupper har leverandørene likevel varslet prisøkning. Trelast har en varslet økning med bakgrunn i økte tømmerpriser og økte produksjons og transportkostnader. Den siste perioden har prisveksten på OSB og kryssfiner vært varierende med en liten varslet nedgang for enkelte produkter.Det er enkelte varer som kan avvike fra de endringene som er angitt nedenfor.

Byggvell varsler med dette prisøkning fra og med 1. oktober 2023. på følgende varegrupper som du kan lese om her.

Enkelte mindre justeringer kan forekomme utover overnevnte.

Ved prisendringer så er det leveringsdagens pris som er gjeldende, dersom ikke annet er avtalt.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

Bjørn Sømme

Salgsdirektør

Mob: 90841372| bjorn.somme@birkelandbruk.no