FURU IMP 48X120 Bunnstokk

BUNNSTOKK KL1

Bunnstokk er profilert og imregnert, hvor største tykkelse er angitt. Bunnstokk er beregnet for bruk i underkant av kledning samt i overgang mellom stående og liggende kledning.
HMS- Trykkimpregnert ikke bærende trelast av bartre
FDV-Trykkimpregnert ikke bærende trelast av bartre
DESIGN & UTVIKLING // Fabel Media AS