GRAN 48X248

Justert konstruksjonsvirke

Se beskrivelse under:
Konstruksjonsvirke benyttes til stendere, takbjelker, sperrer og bjelkelag. C24 og C30 er de vanligste styrkeklassene. Valg av dimensjoner til konstruksjoner og løsninger gjøres av kvalifisert personell og i henhold til norsk standard. For øvrig henvises det til bjelkelagstabellen og Byggforsk Sintefs byggdetaljblader.  NS-merket er et kvalitetsstempel, og garanterer at kravene i gjeldende norsk standard for styrkesortering NS-EN 14081 er oppfylt. Les mer på www.trelastkontrollen.no
HMS-Styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre
FDV Styrkesortert konstruksjonsvirke av heltre
img 1987-54
loginbutton-300x135
loginbutton-300x135
DESIGN & UTVIKLING // Fabel Media AS